Điểm Tập Pháp Luân Công - CV Bình Phú" or "Diem Tap Phap Luan Cong - CV Binh Phu" or "Pháp Luân Công - CV Bình Phú - Local Business Directory

Điểm Tập Pháp Luân Công – CV Bình Phú” or “Diem Tap Phap Luan Cong – CV Binh Phu” or “Pháp Luân Công – CV Bình Phú

Điểm Tập Pháp Luân Công – CV Bình Phú” or “Diem Tap Phap Luan Cong – CV Binh Phu” or “Pháp Luân Công – CV Bình Phú
Điểm Tập Pháp Luân Công – CV Bình Phú” or “Diem Tap Phap Luan Cong – CV Binh Phu” or “Pháp Luân Công – CV Bình Phú

Điểm Tập Pháp Luân Công – CV Bình Phú là điểm hỗ trợ học viên tập và tìm hiểu Pháp Luân Công (Falun Gong) hay Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa) là môn khí công thượng thừa của Phật Gia được sư phụ Lý Hồng Chí sáng lập tại Trung Hoa, là công pháp tính mệnh song tu. Pháp Luân Công với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, giúp người tập thăng hoa về tâm tính, đạt được sự cải thiện toàn diện về sức khỏe cho nên có rất nhiều người tập luyện bộ môn, ước tính có hơn 100 triệu người tập trên 114 quốc gia, cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 38 ngôn ngữ. PLC không phải là tôn giáo, không ghi danh, học viên tự nguyện chiểu theo các nguyên tắc tu tâm mà thực hành môn tập, phù hợp với tất cả mọi người.

Phone:
+84909227040
Address:
Công viên Bình Phú, 12 Đường số 26″ or “Cong vien Binh Phu, 12 Duong so 26
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh
700000
Country:
Vietnam

Send Message to listing owner

Please log in to be able to send messages to the listing owner.