RWBNL BV - Local Business Directory

RWBNL BV

RWBNL BV
RWBNL BV
Category:

RWBNL (regenwaterbuffer Nederland) biedtoplossingen op het gebeid van regenwater management vooralledenkbarepartijen. Wijbiedenoplossingen (producten, dienstenentotaaloplossingen) tervoorkomen van (regen) wateroverlastendroogte. De oplossingen die wijbiedenzijngericht op het infiltreren van (overtollig) regenwater in de bodem op basis van steenwolblokken die ecologischverantwoordzijnen in de meestegevallen het efficiëntswerken ten opzichte van andermethodes. Wijleverenenwerkenvoornamelijk met de producten van HydrorockenHydroblob. Hierdoorkomt het regenwater wat valt op verhardevlakken in de bodemterechtwaar het hoortenwordenriolenontlastwaardooroverlastwordtvoorkomen. Voorparticulierenbiedenwijonzeproducten online aanenbieden de mogelijkheideentotaaloplossingteleverenwaarbijwij de ook de inbouw van eenvoorzieningkunnenorganiseren met een partner hovenieruitonsnetwerk. Hoveniersbiedenwijgunstigeinkoopconditiesenadvies op maat. Hierbijmakenwijberekeningenendesgewenst het ontwerpvooreeninfiltratievoorzieningwelkenaadloos in het tuinontwerp past. Ookkrijgenzij de mogelijkheidals partner opgenomentewordenwaardoorzij exposure krijgen op onze website (envicaversa )enwijaanvragen van partijenkunnenlatenuitvoeren door een partner hovenier. Door onzebredekennis van het product waarwijmeewerkenkunnenwijallemogelijkepartijenen volumes van aanvragenbedienen.

Phone:
+31 6 43201324
Address:
Walnootberg 14c
Eemnes
Noord Holland
ZIP Code:
3755 BP
Country:
Netherlands

Send Message to listing owner

Please log in to be able to send messages to the listing owner.